Πλάνο Λειτουργίας

Included page "clone:stoppark" does not exist (create it now)


Λέμε STOP
Image Unavailable

Στο Πάρκο του δημοτικού Σχολείου Ολύνθου θα διοργανώνονται από την Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Χαλκιδικής, το Τμήμα Παιδείας Δήμου Πολυγύρου, την Τροχαία Πολυγύρου, τον Σύλλογο Διδασκόντων, τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και άλλους φορείς που έχουν ως αντικείμενο την κυκλοφοριακή αγωγή, εκπαιδευτικές δράσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Ειδικότερα, όσοι εκπαιδευτικοί εκπονούν πρόγραμμα Κυκλοφοριακής αγωγής θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Όλυνθο και οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης.
Η πρόταση μας για την εκπαίδευση
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει τα στάδια :

  • Κατά το πρώτο στάδιο οι μαθητές θα παρακολουθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο Ολύνθου παρουσίαση του Πάρκου και βασικών εννοιών της Κυκλοφοριακής Αγωγής.
  • Στην συνέχεια θα γίνεται μετάβαση στο χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και βιωματικά θα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του πάρκου (σήματα ) καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία (δρόμος – πεζόδρομο- πάρκινγκ, κυκλικός κόμβος κ.λπ.)
  • Θα ακολουθεί η αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και η σωστή τοποθέτησή τους στο Πάρκο
  • Έπεται η εκπαίδευση των μαθητών πώς να κυκλοφορούν ως πεζοί με ασφάλεια.
  • Τέλος το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται με την πρακτική εξάσκηση κάνοντας διάφορες διαδρομές με τα ξύλινα αυτοκινητάκια ακολουθώντας αυτά τα οποία διδάχτηκαν.

Το Πάρκο μέσω Ανοικτής Πρόσβασης, θα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και θα αποτελεί πρότυπο καλής πρακτικής.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License