Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μικρογραφία

Included page "clone:stoppark" does not exist (create it now)


Φωνάζουμε STOP στα ατυχήματα!
Image Unavailable

Η κατασκευή του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μικρογραφία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με παιδαγωγικά κριτήρια και να ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την βιωματική μάθηση
Κατανοώντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υλοποιήσαμε την κατασκευή και λειτουργία ενός Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μικρογραφία στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας με σκοπό τη δημιουργία μιας αυριανής γενιάς οδηγών με την απαραίτητη κουλτούρα. Ο νέος που έχει διαμορφώσει κυκλοφοριακή κουλτούρα από το σχολείο και έχει αποκτήσει δεξιότητες συμπεριφοράς, οραματίζεται μια άλλη κοινωνία, όπου η Οδική ασφάλεια θα είναι αυτονόητη. Θα είναι ο νέος που θα θεωρεί την απόκτηση άδειας οδήγησης ως φυσικό επακόλουθο μιας μακροχρόνιας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα παιδιά επηρεάζουν θετικά τους γονείς οδηγούς και μπορούν να τους κάνουν να οδηγούν ασφαλέστερα. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License