Κ.Ο.Κ.

Τί είναι ο Κ.Ο.Κ.;

kok.JPG

Τί ονομάζουμε οδοσήμανση;

odosim.JPG

Πώς ξεχωρίζουμε τις Πινακίδες;

pinakides.JPG
par_pin.JPG

Τί είναι η οριζόντια οδοσήμανση;

oriz.JPG

Ποιες είναι οι κατηγορίες των δρόμων;

dromoi.JPG

Οι εικόνες είναι από παρουσίαση του Ν. Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License