Το Project

Η εμπειρία από το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής έχει αναδείξει προβλήματα στη λειτουργία τους και δεν έχει αποδώσει τα ανάλογα αποτελέσματα. Η παραπάνω διαπίστωση έχει γίνει από ειδικούς και δεν χωράει αμφισβήτηση.
Η δική μας πρόταση είναι «Ένα αλλιώτικο Πάρκο!» με τεκμηριωμένη παιδαγωγική προσέγγιση κοντά στην ηλικίατων μαθητώνπου θα μπορούν να τοποθετούνται σήματα οδικής κυκλοφορίας, υπάρχουν

parko_kykl_Ag-280x300.jpg

διαβάσεις πεζών, δρόμοι διπλής κατεύθυνσης, μονόδρομος, κυκλικός κόμβος, κόμβοι, φανάρια, χώρος στάθμευσης, χώροι πρασίνου κ.ά. Σε γενικές γραμμές πάντως, το εν λόγω Πάρκο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να αποκτήσουν σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια που είναι και το ζητούμενο στις μέρες μας.
Ο σκοπός του Πάρκου είναι η βιωματική εκπαίδευση και ψυχαγωγία σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής με στόχο την ευαισθητοποίηση, στην ορθή απόκτηση οδικής συμπεριφοράς και γενικά την προώθηση και την καλλιέργεια θετικών προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας.
Το Πάρκο μέσω Ανοικτής Πρόσβασης, απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και έχει την φιλοδοξία να αποτελέσει πρότυπο καλής πρακτικής.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License