Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου
Τ.Κ. 63200 Όλυνθος
Ν. Χαλκιδικής
Τηλέφωνο:
2373091392
Φαξ:
2373091392

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
dimolynth at sch.gr (at=@)

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License